میخ سرپهن گالوانیزه شینگل

Under-Layment-shingle-nail

میخ شینگل | میخ سرپهن گالوانیزه شینگل

 

شرکت نکونام بنا گستر ارائه دهنده

میخ سرپهن گالوانیزه شینگل 

هر بسته به وزن 125/3 گرم