اعضای شرکت

امیرحسین پاک نیت

امیرحسین پاک نیت

مدیرعامل

برچسب ها


امیرحسین پاک نیت

مدیر عامل

شرکت نکونام بناگستر

CertainTeedIran

امیر سالار پاک نیت

امیر سالار پاک نیت

پشتیبانی فنی

برچسب ها


امیر سالار پاک نیت

پشتیبانی فنی

شرکت نکونام بناگستر

CertainTeedIran

نیوشا نیکخواه بهرامی

نیوشا نیکخواه بهرامی

مدیر بازرگانی

برچسب ها


نیوشا نیکخواه بهرامی

مدیر بازرگانی

شرکت نکونام بناگستر

CertainTeedIran