اعضای شرکت

امیرحسین پاک نیت

امیرحسین پاک نیت

مدیرعامل

برچسب ها


امیرحسین پاک نیت

مدیر عامل

شرکت نکونام بناگستر

CertainTeedIran

5.0
01
امیر سالار پاک نیت

امیر سالار پاک نیت

پشتیبانی فنی

برچسب ها


امیر سالار پاک نیت

پشتیبانی فنی

شرکت نکونام بناگستر

CertainTeedIran

نیوشا نیکخواه بهرامی

نیوشا نیکخواه بهرامی

مدیر بازرگانی

برچسب ها


نیوشا نیکخواه بهرامی

مدیر بازرگانی

شرکت نکونام بناگستر

CertainTeedIran