Tyvek

Tyvek

Dupont Tyvek
Dupont Tyvek

 

 

 

          لایه زیرسازی Tyvek

محصولی از شرکت Dupont
هر رول ۱۵۰ متر مربع
رول ۱۰۰ متری به عرض ۱۵۰ سانتیمتر

catalog