Tyvek

Tyvek

Dupont Tyvek
Dupont Tyvek

 

 

 

          لایه زیرسازی Tyvek

محصولی از شرکت Dupont
هر رول 150 متر مربع
رول 100 متری به عرض 150 سانتیمتر

catalog