Roofers’ Select

Roofers Select
Roofers’ Select

Roofers Selectلایه آب بندی 

 محصولی از شرکت  Certainteed
کشور تولید کننده : آمریکا   

هر رول ۳۷ متر مربع  
     رول ۴۴ متری به عرض ۹۱٫۵ سانتیمتر

 

catalog