پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

شرکت نکونام بناگستر مقدم شما عزیزان را در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سالن 15 غرفه 43 گرامی میداریم.

ساعت بازدید نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، پانزدهمین دوره

پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان به نقل و اعلام از ستاد برگزاری نمایشگاه از ساعت 10 الی 18 در روزهای برگزاری میزبان علاقه مندان می باشد.

 

 

غرفه شرکت نکونام بناگستر در نمایشگاه ساختمان

دانلود نقشه نمایشگاه

منبع : http://www.iranconfair.ir