قیمت جدید پوشش سقف شینگل

قیمت جدید پوشش سقف شینگل

قابل توجه مشتریان ،عاملین فروش ، نمایندگی های فروش سقف شینگل و لوازم جانبی شرکت نکونام بناگستر برند CertainTeed

پیرو بخش نامه C95-522/390 از ارسالی از هلدیگ نکونام بناگستر در تاریخ 95/03/18 نرخ جدید مصوب قیمت محصولات برند CertainTeed به شرح زیر خواهد بود.

و اتخاذ نرخ جدید از تاریخ 95/04/01 قابل اجرا می باشد.

قیمت جدید سقف شینگل و لوازم جانبی در سال جدید