سقف شینگل – پوشش سقف 04

پوشش سقف شیبدار شینگل

ساختمان اداری تجاری پرشیان – نیاوران
مهندس شادفر
شینگل سرتین تید لندمارک
رنگ قهوه ای
کد 5022
شرکت نکونام بناگستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.